Jančaříková Kateřina - Enviromentální činnosti v předškolním vzdělávání

Jančaříková Kateřina Enviromentální činnosti v předškolním vzdělávání
Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je didaktický materiál pro pedagogy předškolního věku a je rozdělena do tří částí.
V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Stručně a srozumitelně jsou na začátku textu vysvětleny důvody začlenění environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do rámcových vzdělávacích programů. Důraz je kladen na to, aby si čtenář uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady.
V metodické části jsou vytyčeny obecně platné metodické poznámky a důrazy, zmíněna jsou zde i doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. Autorka se věnuje hodnocení kvality a účinnosti a nabízí autoevaluační dotazník hodnocení kvality EVVO v MŠ.
Praktická část nabízí řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky. Pedagogové zde naleznou rozličné nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost
Publikace je určena zejména pedagogům mateřských škol, využijí ji i budoucí pedagogové MŠ středních, vyšších odborných a vysokých škol a všichni, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku. Inspiraci v ní ale najdou nepochybně i rodiče, prarodiče nebo učitelé prvního stupně ZŠ či další pedagogičtí pracovníci. Vhodná je i pro tvorbu programů pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo dětí ze sociálně méně podnětného prostředí.
Publikace je určena zejména pro pedagogy mateřských škol, asistentům, studentům předškolní pedagogiky, asistentům pedagoga, pedagogům volného času a i rodičům.


Potřebujete podrobnější informace k tomuto titulu? Napište nám.


Hlídací pes - zasílání novinek:


   Přehled všech Vámi zadaných položek naleznete zde

  sledovat novinky spisovatele Jančaříková Kateřina
  sledovat novinky od vydavatele RAABE
  sledovat novinky v kategorii Knihy
  sledovat novinky v oddělení Dítě a rodina
  sledovat novinky v oddělení Učebnice

 emailová adresa: 

Nejbližší tituly v katalogu:

Rohová Jana - Čtyřjazyčný obrázkový slovník pro cizince

Vydavatel: RAABE | Vydáno: 2.11.2022

Cena: 339 Kč
Kniha